Skattefrie Casinogevinster

Sideinnhold

  Spill casino på nett og få gevinstene skattefritt

  Vi opplever stadig at nettcasinospillere stiller oss spørsmål om hvorvidt gevinster fra nettcasino er skattefrie eller om man må betale skatt av gevinsten. Regelverket som omhandler skatt ved gevinster fra utenlandske pengespill er komplekst. I denne artikkelen vil vi gå igjennom de viktigste reglene.

  Utgangspunktet: casinogevinster er skattepliktig.

  Som det klare utgangspunkt vil gevinster fra casinoer i utlandet anses som kapitalinntekt som skal gevinstbeskattes med 27 % gevinstskatt (tidligere var denne satsen 28 %). Dette gjelder også nettcasinoer, som alltid driftes fra utlandet. Det er derfor viktig at spillere som vinner store gevinster husker å føre opp disse gevinstene i sin selvangivelse. Gjør man ikke det risikerer å bli skjønnsliknet av skattemyndighetene, og det kan også vanke straffeskatt som kan bli så høy som 50 %.

  Mediene har tidligere skrevet om en rekke norske casinospillere, og da ofte pokerspillere som har unnlatt å føre opp sine gevinster i selvangivelsen, og dermed unnlatt og innrapportere disse til skattemyndighetene. Det er mange som tror de kan slippe unna ved å unnlate å føre opp disse gevinstene, men de fleste angrer i etterkant dersom skattemyndighetene bestemmer seg for å ta en stikkprøve.

  Unntak 1: gevinster under 10 000 kroner er skattefrie

  Fra hovedregelen om skatteplikt for casinogevinster finnes det noen unntak. Det første unntaket gjelder enkeltgevinster under 10 000 kroner. Disse er skattefrie. Vinner du en enkeltgevinst under 10 000 kroner trenger du derfor ikke å innrapportere dette til skattemyndighetene. Husk at det er snakk om enkeltgevinster. Selv om du vinner over 10 000 kroner i løpet av en kveld, men hver enkelt gevinst er under 10 000 kroner så er den samlede gevinsten fortsatt skattefri.

  Unntak 2: gevinster fra nettcasinoer innen EU skattefrie?

  Det andre unntaket er et litt mer komplisert inntak, og derfor har vi satt et spørsmålstegn bak overskriften. Skatteloven § 5-50 annet ledd bokstav d har nemlig følgende ordlyd:

  «Som inntekt regnes ikke, uansett om utbetaling skjer samlet eller oppdelt over en periode, gevinst fra pengespill og lotterier i en annen EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne bestemmelsen.»

  Dette er en lovbestemmelse som tidligere ikke hadde stor betydning for norske spillere. Bestemmelsen har derimot fått betydning etter at Norsk Tipping fikk lisens til å drifte nettcasino i Norge. Fra og med 2014 har også Norsk Tipping faktisk driftet et nettcasino med ulike spilleautomater og andre pengespill.

  I teorien skulle man derfor tro at gevinster fra casinoer som driftes fra EU-land nå er skattefrie for norske spillere. Spørsmålet er om det er så enkelt. Andre casinosider har langt dette til grunn. Vi er mer skeptiske. Avgjørende etter skatteloven blir om casinospillene som tilbys på nettcasino innen EU godtgjøres å tilsvare de spill som kan tilbys i Norge.

  Så vidt vi vet har ikke skattemyndighetene uttalt seg om spørsmålet enda, og vi venter spent på en uttalelse derfra. Inntil videre antar vi at basert på ordlyden i skatteloven så virker det sannsynlig at casinogevinster uansett størrelse fra casino som driftes i EU-land nå er skattefrie for norske spillere.

  Noen nettcasinoer dette i så fall vil gjelder for er:

  Er du usikker på om din gevinst er skattefri eller skattepliktig bør du ta kontakt med skattemyndighetene for å få avklart dette. Sannsynligvis vil du også kunne få god veiledning dersom du tar direkte kontakt med nettcasino der du har vunnet gevinsten. Disse har nok også god innsikt i de til en hver tid gjeldende skatteregler for casinogevinster.