Forhindre spillavhengighet

Sideinnhold

  For å forhindre spillavhengighet er det første steget at spilleren innser at han eller hun har et problem. Avhengighet til pengespill kan føre til sosiale, psykologiske og ikke minst finansielle problemer. Det gjelder heller ikke bare for spilleren selv, men for spillerens nærmeste familie, venner og omkrets. Det kan være overveldende å søke etter hjelp, så i denne artikkelen skal vi gi deg mer informasjon om problemet og hvordan du kan gå frem for å få hjelp.

  I følge Helsenorge driver minst 250 000 nordmenn over 18 år med gambling og pengespill på nett. Selv om de aller fleste nordmenn som driver med dette gjør det som en hobby og form for underholdning, finnes det på den andre siden situasjoner der spillingen går fra en hobby til å bli et problem. Helsenorge anslår rat rundt 55 000 personer i Norge sliter med avhengighet til pengespill.

  Hva er spillavhengighet?

  Store Norske Leksikon definerer spillavhengighet som en psykisk lidelse innenfor impulsforstyrrelser. Dette kjennetegnes ved en besettelse til å spille, noe spilleren ikke klarer å kontrollere. Dette til tross for de negative faktorene og konsekvensene dette medfører spilleren selv og andre.

  Samtidig er de individuelle variasjonene blant spilleavhengige store, noe som gjør at man ikke alltid ser de samme kjennetegnene og symptomene. 

  Noen av de vanligste formene for spillavhengighet er følgende:

  Ukontrollerbar trang til å spille pengespill

  Dette er når er person enkelt og greit ikke klarer å kontrollere ønsket sitt om å spille.

  • En person med ukontrollerbar trang til å spille pengespill fortsetter å spille uansett om han/hun vinner eller taper, og tar aldri konsekvensene i betraktning.
  • Slike spillere ser også etter nye muligheter til å spille, selv om de allerede vet at de ikke har råd til å tape. Dette er kjent som patologisk spillavhengighet.

  Overdrevent pengespill

  Overdrevent pengespill er når en spiller viser symptomer på spillavhengighet, men kun ved enkelt perioder og situasjoner.

  • En overdreven gambler ser for det meste ut til å ha kontroll over problemet sitt brorparten av tiden.
  • En slik spiller kan gå flere uker eller måneder uten å vise symptomer eller tegn på spillavhengighet.
  • Spillavhengigheten deres avslører seg selv når spilleren faktisk begynner å spille, selv om det forekommer sjeldent.

  Problematisk pengespill

  Problematisk pengespill er når noen ikke har kontroll over spilladferden sin, men samtidig ikke spiller overdrevent.

  • En gambler med problemer viser en form for spilladferd som kan forstyrre spillerens vanlige live.
  • Det er vanlig at en slik spiller jager tapene for å vinne tilbake penger, eller lyger til sine nærmeste om spillvanene sine.
  • Problematiske gamblere innser at de ikke kan stoppe seg selv fra stadig å spille mer og mer.

  Symptomer på spillavhengighet

  Det kan være vanskelig å anslå når en spillers spillavhengighet blir synlig for spillerens omkrets. Det finnes likevel noen symptomer man kan lær seg å kjenne. Før en spiller blir spillavhengig finnes det som regel tre faser.

  • Introduksjonsfasen: Dette er fasen der spilleren blir kjent med pengespill og gambling. Ofte skjer dette i relativt ung alder, der spillere prøver det ut og eksperimenterer.
  • Adopsjonsfasen: I denne fasen adopterer spilleren adferden og avgjør om gamblingadferden fortsetter.
  • Den voksende fasen: I den voksende fasen tar spilleren et valg om å fortsette å spille pengespill. Denne adferden vokser deretter til å bli en aktivitet fremfor hobby og underholdning for spilleren.
  • Spilleavhengighetsfasen: I denne fasen går spilladferden, som tidligere ble antatt å være under kontroll, over til en form for avhengighet for spilleren.

  Hvis spilleren utvikler en avhengighet for pengespill og gambling, finnes det ifølge American Psychiatric Association ulike symptomer du kan gjenkjenne. Hvis du kjenner på at du har hatt noen av disse symptomene selv i løpet av det siste året, finnes det en sjanse for at du står overfor spillavhengighet. Disse symptomene bør imidlertid ikke vektlegges hvis de er et resultat av en annen type mental lidelse.

  • Du satser og spiller for stadig økende beløper for å oppleve det samme adrenalinet og følelsen som tidligere. Som følge av dette øker gjelden din.
  • Du blir rastløs og irritabel ved forsøk på å trappe ned eller stanse spilladferden din.
  • Du har flere gjentatte forsøk på å redusere, kontrollere eller stoppe med spilladferden.
  • Du tenker ofte på gambling (for eksempel gjenopplever tidligere gamblingopplevelser, planlegger neste spillopplevelser, eller tenker på måter å få penger til å spille).
  • Du gambler ofte hvis du føler deg trist, deprimert, engstelig, skyldig eller hjelpeløs.
  • Hvis du taper penger på pengespill, går du ofte tilbake for å vinne tilbake beløpene du har tapt for å bevise at du har rett – ofte kalt å «jage tapene».
  • Du gambler i skjul og lyger om hvor mye tid og penger du bruker på pengespill.
  • Spilladferden din går på bekostning av relasjoner, jobb og den daglige døgnrytmen din
  • Du tenker at andre kommer til å hjelpe deg med de økonomiske problemene som spilladferden din har forårsaket.
  • Du spiller ikke med andre, men heller andre.

  Ha i bakhodet at denne listen alene ikke er nok til å avgjøre om du lider av spillavhengighet. En slik diagnose kan du stilles av en profesjonell fagperson, for eksempel en psykiater.

  Utviklende stadier til spillavhengighet

  For å få et skikkelig overblikk over hvordan spillavhengighet oppstår, kan vi bruke Custers klassifisering for å forklare det.

  Den oppbyggende fasen

  I den første fasen er det å vinne og tap med og påvirker på om spilleren fortsetter å spille. Hvis spilleren ender opp med hele tiden å tape, bestemmer han/hun seg som oftest for å slutte. Hvis spilleren ender opp med å tjene penger, er det vanligere å fortsette å spille, og gå inn i vinnerfasen.

  Vinnerfasen

  I vinnerfasen gambler spilleren fra tid til annen, men dette økes i takt med at spilleren vinner oftere og større beløp. Det foreligger en sterk trang fra spilleren til å få mer og mer penger. Gradvis øker spillingen i lengde og blir mer integrert i spillerens generelle adferd. Spilleren utvikler en selvtillit og en tro på at det er egne ferdigheter og kunnskaper som er grunnen til gevinstene. 

  Tapsfasen

  Når vinnerfasen kommer til veis ende, går spilleren over i en tapsfase med lange perioder med tap. Her føler spilleren at selvbildet blir truet. Derfor skjuler spilleren tapene, og prøver å finne penger til å spille gjennom både lovlige og ulovlige metoder for å vinne tilbake det tapte. Dette fører til at spilleren ender opp i gjeld og går over til den desperate fasen.

  Den desperate fasen

  I den desperate fasen må spilleren ta de negative konsekvensene av spilladferden sin. Det innebærer ofte enorm gjeld, tap av nære relasjoner og sosiale kontakter, tap av jobb eller inntekt, samt psykiske og fysiske plager. 

  Det å spille er ikke lenger en realistisk løsning. Spilleren opplever å bli mer og mer desperat, og ønsker å flykte eller har til og med selvmordstanker. Her kan spilleren også bli deltakende i kriminell aktivitet, noe som fører til at han/hun må forholde seg til politiet og rettsvesenet. På dette punktet havner noen spillere hos nødetatene. 

  Veien tilbake fra spillavhengighet

  Midt i all desperasjonen settes spilleren i en situasjon der et valg om å bli hjulpet må foretas. Dette fører spilleren inn i tre stadier for å komme tilbake fra spillavhengigheten.

  Det kritiske stadiet

  I denne fasen opplever spilleren mer kontroll over situasjonen som har oppstått og har et ønske om å bli hjulpet. I den forbindelse tas de første stegene for å få bukt på problemene som har oppstått.

  Den gjenvinnende fasen

  I denne fasen begynner spilleren å bygge opp livet sitt igjen. Spilleren har inntekt samtidig som familie og venner begynner å få tilbake tilliten. 

  Vekstfasen

  I denne fasen har spillere vokst og etablert en ny livsstil uten gambling.

  Hva forårsaker spillavhengighet?

  Det er ingen som vet nøyaktig hva som forårsaker spillavhengighet, men det er ingen tvil om at det er flere påvirkende faktorer. Dette kan være blant annet mentale lidelser (slik som rusmisbruk), hvor gammel du er når du først begynner å spille, samt hvor store dine første gevinster er.

  Biologiske faktorer

  En av de viktigste årsakene til spillavhengighet er biologiske faktorer, ettersom enkelt aspekter ved spillavhengighet har likheter med andre avhengigheter. Hjernebilder har vist at det å vinne i gambling kan utløse en nevrologisk respons, på lik linje med når en kokainavhengig inntar kokain.

  Andre faktorer som har vært knyttet til tvangsmessig adferd er manglende nivåer av noradrenalin (en kjemikalie knyttet til farlige situasjoner og stress), samt serotonin (en kjemikalie knyttet til velvære og lykke). Det finnes genetiske studier som viser risikofaktorer som indikerer at mennesker kan være genetisk disponert for å utvikle impuls- eller avhengighetsforstyrrelser.

  Psykologiske faktorer

  Hvordan en person tenker på gambling kan spille en indirekte rolle i om et problem utvikler seg eller ei. Det som kalles gamblerens feilslutning, også kalt Monte Carlo-feilslutningen, gir en tilsynelatende rasjonalisering av tvangsmessig adferd.

  Gamblerens feilaktige tankegang er at en serie uavhengige hendelse kan påvirke sjansene for uavhengige fremtidige hendelser. For eksempel hvis en mynt flippes fem ganger og ender med kron hver gang, er sjansen fortsatt 50 % både for kron og mynt neste gang, selv om de foregående flippene alle endte med kron.

  Gamblerens tenker på sin side at mynten har større sannsynlighet for å lande på mynt neste gang for å gjøre opp for den foregående rekken med kron. Dette fører igjen til at problemspillere ofte får ekstra motivasjon til å jage tap, i tro om at lykken bare må snu rett rundt hjørnet.

  Person med spillavhengighet har ofte en annerledes og forvrengt måte å tenke på. Noen eksempler på dette er at spillere nekter å innrømme alvoret i spilladferden deres, har overtro, vektlegger ikke og skyver unna tap, samt en overdreven tro på fremtidige hendelsers utfall.

  Det har blitt observert at spill med høyt tempo kan øke sannsynligheten for problematisk spilladferd. En spilleautomat med raske innsatser og spillrunder kan være mer attraktiv for problemspillere enn for eksempel et lotteri som kun foregår én gang per dag.

  Sosiale faktorer

  Det kan også være andre eksterne faktor som forårsaker denne adferden. Stress, personlige problemer eller vanskeligheter i arbeidslivet kan være faktorer som utløser spillproblemer hos enkelte, men trenger likevel ikke å være årsaken til en slik adferd. Ditt sosiologiske miljø kan påvirke og fremme usunne spillvaner. Avhengighet til pengespill kan også øke i perioder med sosial isolasjon eller når du ikke kan forlate hjemmet ditt.

  Det finnes også en rød tråd mellom spillavhengighet og depresjon, angst, livshendelser, ensomhet, og mindre sosial støtte fra vennekretsen. Spillavhengighet kan også gå i arv til eller påvirke yngre familiemedlemmer.

  Samsykelighet

  Det finnes flere risikofaktorer som øker sannsynligheten for at en spiller utvikler et spillproblem. Personer som er avhengige av rusmidler eller alkohol har vist økt sårbarhet for spillavhengighet. Det er også identifisert flere psykiske lidelser som er risikofaktorer for spillavhengighet, blant annet personlighetsforstyrrelser, angstlidelser og depressive lidelser.

  Innse at du har et problem

  Det virker ofte som om tegnene på spillavhengighet er åpenbare, men ofte gjenkjenner verken spillerne og de rundt dem det. Dette kan delvis være fordi mange av problemene knyttet til pengespill kan rasjonaliseres av den det gjelder, noe som gjør det lettere for personen å skjule det.

  Hvis du på noe som helst tidspunkt opplever at du selv har et spillproblem, har du nådd et kritisk punkt. På dette tidspunktet er det viktig å søke hjelp. Det anbefales også å prøve selvhjelpsstrategier når symptomene på spillavhengighet er tydelige.

  • Du kan søke hjelp ved å betro deg til en god venn eller et familiemedlem, eller eventuelt bli med i en selvhjelpsgruppe slik som Anonyme Gamblere Norge.
  • Distraher deg selv fra spilling med aktiviteter du er glad i. Du bør også unngå isolasjon ved å være sosialt aktiv med andre.
  • Prøv å ta en pause ved å benytte verktøyene for ansvarlig spill som finnes hos casinoet du spiller hos. For eksempel spillgrenser, innsatsgrenser og øktgrenser. Du kan også fryse kontoen din, for å se om trangen til å spille svekkes eller forsvinner helt.
  • Se deg selv i speilet og tenk på hvordan situasjonen faktisk er. Forestill deg hva som skjer etter at du har spilt og hvordan det får deg til å føle deg.

  Hvordan stoppe problematisk spilladferd?

  Det finnes mange måter for en problemspiller å søke behandling. Det finnes ikke én standard måte å behandle spillavhengige på. Nedenfor er noen ulike metoder.

  Terapi

  Den mest effektive metoden for å behandle et spillproblem ser ut til å være psykoterapi. Denne terapiformen har en relativt høy grad av suksess når det gjelder å forbedre problematisk adferd. Én av grunnene til at denne tilnærmingen kan være suksessfull er at mange mennesker med spillavhengighet ofte har andre psykiske problemer. Det betyr at en psykolog eller psykiater kan behandle både avhengigheten og andre relaterte psykologiske problemer.

  Medisinsk behandling

  Det finnes ingen medisiner som er spesifikt utviklet for å behandle spillavhengighet. Det finnes imidlertid andre medisiner som har vist lovende resultater i å redusere trangen til å spille og spenningen som oppstår underveis. Dette inkluderer antidepressiva, medisiner mot epileptiske anfall, samt selektive serotoninreopptakshemmer (ofte kalt lykkepiller).

  Gruppestøtte og selvhjelp

  En viktig ressurs for de som lider av spillavhengighet er selvhjelpsgrupper. Det er bevist at personer med spillavhengighet som har gjennomgått psykoterapi i kombinasjon med selvhjelpsgrupper er de som blir mest og best friske.

  Grunnen er at denne kombinasjonen kan hjelpe dem med å snakke om utfordringene og erfaringene deres med likesinnede som har vært i samme eller lignende situasjon selv. Selvhjelp og støttegrupper har vist seg som et godt virkemiddel for å komme tilbake på rett spor og bli kvitt spillavhengigheten, enten kombinert med profesjonell hjelp eller ei.

  Hvor vanlig er spillavhengighet?

  Det er utrolig vanskelig å anslå hvor mange som faktisk er spillavhengige, all den tid mange nordmenn spiller på nettcasinoer som norske myndigheter ikke har mulighet til å innhente tall fra. Som vi nevnte tidligere operer imidlertid Helsenorge med et tall på rundt 55 000 spillavhengige i Norge.

  Hva er de negative effektene av gambling?

  Mens noen av de negative effektene av gambling er åpenbare, er andre mindre synlige.

  Økonomiske effekter

  De økonomiske effektene av spillavhengighet kan selvsagt forårsake alvorlige økonomiske problemer for de involverte. En person med spillavhengighet kan raskt opparbeide seg enorme mengder gjeld, noe som enkelte ganger ender med tap av hus eller personlig konkurs.

  Økonomiske problemer kan til og med forårsake juridiske problemer, ettersom noen problemspillere tyr til tyveri eller andre metoder for å finansiere virksomheten sin.

  Mental helse

  En av de viktigste og mest negative effektene er å gjenkjenne den mentale belastningen som spillavhengighet skaper for et individ. Handlingene som foretas som følge av denne tilstanden kan forårsake ødelagte forhold og sette en persons karriere i fare. Mange andre tilstander er knyttet til spillavhengighet, og mens noen utvikles før, utvikles andre i etterkant av spillavhengigheten. Problematisk spilladferd kan også føre til depresjon eller til og med selvmord.

  Forhold

  Spillavhengighet kan også påvirke menneskene i spillerens nærmeste omkrets. Statistikk viser at familiene til mennesker med spillavhengighet har større sannsynlighet for å oppleve barnemisbruk eller andre former for vold i hjemmet. Til og med barn som ikke direkte påvirkes av foreldrenes spillavhengighet kan senere utvikle problemer som depresjon, rusmisbruk og adferdsproblemer.

  Hvordan kan du hjelpe noen med spillavhengighet?

  Hvis du oppdager at et familiemedlem eller en venn lider av spillavhengighet og ønsker å hjelpe, er det flere ting du kan gjøre. For det første er det viktig at du ikke fremstår som fordømmende eller truende overfor den aktuelle personen det gjelder. Et viktig steg for både venner og familie av den spillavhengige, er å utdanne seg selv om hva det faktisk innebærer. Det er også viktig å ikke legge til rette for at spilleren skal gamble.

  Hva du kan gjøre:

  • Få personen til å stoppe med pengespill
  • Hjelpe den spillavhengige med å få økonomiske råd fra fagfolk
  • Hjelpe den spillavhengige med å finne en kur
  • Søke råd fra profesjonelle for å kunne hjelpe

  Hva du ikke kan gjøre:

  • Ikke betale den spillavhengiges gjeld
  • Ikke vær negativ overfor den spillavhengige

  Ressurser for spillavhengighet

  Du kan få hjelp med pengespillavhengighet fra ulike byråer, enten gjennom gruppeøkter, ved å ekskludere deg selv fra pengespill for 6 eller flere måneder, eller andre ulike alternativer.

  • Hjelpelinjen: Hjelpelinjen er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF Sanderud og det norske Lotteritilsynet. Her kan du anonymt kontakte rådgivere for å snakke med dem eller be om hjelp. Hjelpelinjen kan bistå både spillavhengige og de som står nær en spillavhengig, slik som familie eller venner.
  • Anonyme Gamblere Norge: Anonyme Gamblere er en selvhjelpsgruppe som holder møter for spillavhengige hver uke. Her er målet å hjelpe hverandre ut av spillavhengigheten. Gruppen benytter en 12-trinns metode for å få bukt på avhengigheten.
  • Spillavhengighet Norge: Spillavhengighet Norge er en organisasjon som har et nært samarbeid med fagmiljøer innenfor spillavhengighet. Organisasjonen, som ble etablert i 2002, har 7 ansatte og rundt 50 frivillige. Det tilbys både nettverksgrupper for spillavhengige og pårørende, digitale gruppemøter, individuelle møter, forelesninger og en hjelpetelefon.
  Arvid Brevik Arvid Brevik

  Har lang erfaring med norske casinoer, både online og fysisk. Jeg oppdaterer med nye innlegg om bransjen, casinoomtaler og populære spilltips. Du finner alle artiklene mine i listen nedenfor.