Finland går mot lisensordning!

Sideinnhold

  Debatten rundt statlige monopol har pågått i flere tiår her hjemme i Norden, men CasinoTrollet vil gjerne fremheve én ting som alle nordiske land har til felles: et fritt, åpent marked som er tilbøyelig og innretter seg etter folkets interesser og behov. Norge er dessverre den stygge andungen her, for våre politikere virker stadig å sette statens ønsker foran alt annet – koste hva det koste vil.

  Nordiske casinolisenser

  Danmark var tidlig ute med en nasjonal lisensmodell, og gjennom flere tiår har budsjettet deres fått jevne påfyll fra internasjonale casinoaktører som tilbyr danske spillere god, ansvarlig underholdning under tilsyn av lokale myndigheter. Sverige var nestemann til mølla, og selv om monopolisten Svenska Spel fortsatt eksisterer, må de nå konkurrere på like vilkår mot andre aktører – en jobb de virker å mestre, selv om mange fryktet en rask konkurs. Norge har dessverre motsatt seg denne utviklingen, og Lotteritilsynet velger fortsatt å true såkalte «utenlandske» casinoer og diverse betalingsmetoder ut av landet. Nå virker det dog som at også Finland er i ferd med å lansere en lisensmodell, og i så fall blir vårt lille land den siste dominobrikken som tilsynelatende må falle før eller siden!

  Finland går mot avvikling av monopolet

  Til forskjell fra Norge, har finske myndigheter aldri motsatt seg internasjonale casino på nett – det finske markedet er åpent, samtlige betalingsmetoder fungerer feilfritt, og finske spillere har full rett til å oppsøke akkurat den underholdningen de vil. Slik har det vært i alle år, til tross for at det statlige monopolet («Veikkaus») holder på eneretten til å tilby pengespill i landet. Nå er det derimot duket og klart for politisk valg i Finland, og flere politiske partier har uttrykt en vilje til å avvikle monopolet. Hvis ting fortsetter i samme retning, kan Veikkaus bli borte innen kort.

  • Flere store partier i Finland støtter nå en avvikling av det statlige spillmonopolet
  • Tanken er å gå over til en såkalt konsesjonsmodell innen 2026, muligens tidligere
  • Lokalt lisenssystem er ment å få større kontroll over tilbudet av pengespill

  Flere finske politikere har uttrykt sin støtte for avviklingen, ikke minst fordi det er tydelig at en lisensmodell vil gagne det finske budsjettet, for ikke å nevne finske spillere og deres behov. Siste nytt i den aktuelle debatten er at Innenriksdepartementet nå har bedt fire erfarne mennesker om å danne en forskergruppe som skal utrede mulige løsninger for en fremtidig konsesjonsmodell – her skal man altså sammenligne fremgangsmåten i flere forskjellige land, der statlige monopol også har blitt avviklet. Usikkert om det finske utvalget vil foretrekke den svenske/danske modellen, eller heller ta inspirasjon fra Nederland og Tyskland. CasinoTrollet følger med, og vil selvfølgelig holde deg oppdatert!

  Norge neste?

  Hvis det finske monopolet forsvinner, blir Norge det siste nordiske landet som tviholder på statlig kontroll over pengespillene. Til tross for at utallige eksperter har sendt sine forslag og utregninger til norske politikere og fremlagt at en lokal lisensmodell vil gjøre langt mer for det norske folkets interesser og behov, vegrer myndighetene å gi etter – Lotteritilsynet ønsker tydeligvis ikke å konkurrere i et fritt marked, og har stor nok innflytelse på Stortinget til å stoppe enhver diskusjon om alternative modeller.

  CasinoTrollet holder håpet oppe, og regner med at debatten vil gå i gang med ny kraft når Finland avvikler sitt gamle monopol – det er absolutt ikke umulig at norske politikere endelig gir etter, og i det minste åpner opp for en gjennomgang av alle fordeler og ulemper som følger med avviklingen.

  Arvid Brevik Arvid Brevik

  Har lang erfaring med norske casinoer, både online og fysisk. Jeg oppdaterer med nye innlegg om bransjen, casinoomtaler og populære spilltips. Du finner alle artiklene mine i listen nedenfor.