Casinotrollet intervjuer Sveinung Rotevatn

Sideinnhold

  Sveinung Rotevatn Casinotrollet.com har vært så heldig å få til et epost-intervju med Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn. Rotevatn er en talentfull ung politiker som ikke bare har talegavene i behold, men har har også gode argumenter til å backe opp det han sier. Unge Venstre er kjent for å stå for en liberal spillpolitikk, men vi ville dykke litt dypere.

  Bortsett fra i politikken, gambler du selv?

  Eg gjer nok ikkje det. Ikkje på lenge i alle fall. Eg har spelt poker for småpengar nokre gonger for ein 2-3 år sidan, og spelte rullett på danskebåten ein gong. Begge deler med middels suksess.


  Unge Venstre har som alle andre ungdomspartier vært kjent for å være mer radikalt enn sitt moderparti. Hva skiller Unge Venstre og Venstre når det kommer til norsk spillpolitikk?

  Vi er einige i at Norsk Tipping ikkje fungerer godt nok, men Unge Venstre tek steget heilt ut og vil avvikle heile spelmonopolet først som sist. Det har endå ikkje Venstre gått inn for, men eg håpar vi kan få gjennomslag for ei liberalisering i neste stortingsvalprogram.

  AP har i flere år slitt med å stoppe de utenlandske spillselskapene i Norge, og siste påfunn fra Anniken Huitfeldt er forslaget om å IP-blokkere spillsidene. Tror du dagen kommer hvor man ikke lenger kan logge inn på Unibet, eller er dette urealistiske tiltak som aldri vil kunne gjennomføres?

  Nei, den dagen vil ikkje kome. For politikarar som forsøker å regulere internett, har heldigvis aldri meir oppdaterte verkty i verktykassa enn at dei er utdaterte lenge før lovgjevinga trer i kraft. Paternalistiske tiltak som å blokkere nordmenn sine bankkort, eller blokkere IP-adresser, er berre symboltiltak som irriterer meir enn dei faktisk blokkerer.

  Blant Venstre, FrP og deler av Høyre, har argumententeringen om lisensiering av spillselskap i Norge hatt en retorikk av «if you can`t beat them, join them». Spillselskapene er altså blitt «untouchables» som tapper landet for store skatteinntekter. Eneste kortet man kan spille er å la dem lisensieres. Man hører lite av tradisjonelle liberalistiske argumenter som «man må jo la folk spille hvor dem selv vil «. Er den eneste måten å få til liberale endringer i det norske samfunnet å «snikliberalisere» politikken?

  Eg trur argumentasjonen er ein kombinasjon av desse to omsyna; både praktisk og ideologisk. I alle fall er det det for oss. Eg meiner absolutt at folk bør få lov til å gamble, ut frå mitt ideologiske syn. Men eg erkjenner også at gambling har mange negative effektar, både for den enkelte og for samfunnet. Så eg er ikkje mot all regulering. Men ulike totalforbod er vanlegvis den verste måten å drive regulering på, fordi då har ein gitt frå seg all verkty som kunne vore brukt.

  Hvis spillmonopolet en dag faller og en lisensordning blir etablert, ønsker du da at spillselskapene skal følge deler av den samme «idealistiske ånden» til Norsk Tipping, eller vil du at de skal skattlegges som alle andre norske selskap?


  I utgangspunktet bør dei skattleggjast som andre selskap. Eg er skeptisk til at ein skal bøte på dårleg samvit ved å tillate «uverdig» aktivitet, ved å gje botspengar til meir «verdig» aktivitet. Men mange spelselska vil nok innsjå, slik til dømes norske bankar har gjort, at å gje delar av overskotet til frivillig aktivitet, idrett og kultur er ein god måte å byggje omdømme på. For øvrig bør det offentlege stille opp med støtte til kulturlivet m.m tilsvarande den indirekte støtta frå Norsk Tipping, den dagen spelmonopolet vert avvikla
  .

  Med en bred borgerlig koalisjon fra 2013, vil liberale Venstre kunne samarbeide med konservative KrF når det kommer til spillpolitikk? Her må dere jo møte samme utfordringer som på sjenkepolitikken?


  Det gjenstår å sjå korleis ei eventuell borgarleg regjering etter 2013 blir sjåande ut. Men usemje i spelpolitikken er arbsolutt eit av punkta der vi har utfordringar med KrF, på same måte som i skjenkepolitikken og bioteknologipolitikken.


  Hvorfor skal en som er glad i spill på nett, enten det er poker, bingo eller casino, stemme Venstre og ikke FrP?


  Fordi også folk som er glade i å spele bør vere opptekne av å stoppe klimaendringane, å føre ein human asylpolikk og å dempe offentleg pengebruk. Då er det ingen tvil om at ein bør stemme Venstre og ikkje Frp.

  Og hvorfor satser dere ikke hardere på å tydeligjøre dere i spillpolitikken? Bryr folk seg kun om miljø og innvandring? Har det ikke noe appell blant menigmann?

  Venstre og Unge Venstre er tydelege i spelpolitikken når denne er aktuell. Men eg må jo vere ærleg og seie at eg bryr meg meir om å stoppe klimaendringane enne å fjerne spelmonopolet, og difor brukar meir tid og krefter på det første. Det trur eg Venstres veljarar har forståing for.

  Du har 100 kroner, satser du det på Venstre i regjering i 2013 til 2 i odds?


  Lett.

  Arvid Brevik Arvid Brevik

  Har lang erfaring med norske casinoer, både online og fysisk. Jeg oppdaterer med nye innlegg om bransjen, casinoomtaler og populære spilltips. Du finner alle artiklene mine i listen nedenfor.