Historien om Bjarte Baasland

Sideinnhold

  Bjarte Baasland er spilleavhengig

  Historien om Bjarte Baasland er historien om biskopsønnen som endte opp som hovedperson i en av Norgehistoriens største bedragerisaker. Spilleavhengighet drev Bjarte Baasland ut i uføre, og med seg i dragsuget tok han familie og venner.

  Dette er Baasland-saken

  Bjarte Baasland spilte vekk millioner av kroner han bedro fra banker, venner, investorer, og sin egen mor. De massive konsekvensene førte til en lang rekke saker for norske, britiske, og australske domstoler ble anlagt. Bjarte Baasland vekslet mellom rollene som gjerningsperson, fornærmet, saksøker og saksøkt i de ulike sakene som pågikk over 5 år i 3 land.

  2005: Spillproblemene starter

  Bjarte Baaslands spillproblemer startet allerede i 2005. Han opparbeidet seg en spillegjeld på 3 millioner kroner, og flyttet til Praha. Fra 2005 til 2008 tapte han ytterligere 60 millioner kroner på nettcasino. Gamblingen var finansiert av godtroende investorer, banker, og venninner av hans mor, Bodhild Baasland. Bodhild Baasland har senere blitt dømt og måttet sone for uaktsomt bedrageri for 5,5 millioner kroner som hun lånte på vegne av sin sønn.

  2008: Baasland-familien blir slått konkurs

  I 2008 blir ekteparet biskop Ernst Baasland og Bodhild Baasland slått konkurs. Kreditorer som hadde lånt penger til Bodhild Baasland som hadde gitt disse videre til sin sønn Bjarte Baasland som så spilte de bort, ville ha tilbake pengene. Det var ekteparet Finn Finsnes og Christine Lindeman Finsnes som ga nådestøtet. Senere meldte flere kreditorer seg.

  Etterhvert kommer det frem at det ikke er noen verdier å hente, og det oppstår mistanke om at det er noe kriminelt bakenforliggende for hva som har hendt. Bjarte Baasland ble derfor etterlyst internasjonalt i følge . Fire dager etter Bjarte Baasland blir internasjonalt etterlyst, melder han seg for politiet i følge Stavanger Aftenblad.

  Bjarte Baasland erkjenner senere skyld for grovt bedrageri.

  2009: Bodhilds Baasland siktes

  Det er imidlertid ikke bare den frafalne sønnen som får problemer med påtalemyndighetene. Også moren, som fungerte som mellommann for mange av låneopptakene til sønnen, dras inn i malstrømmen. Den 21. september 2009 blir Bodhild Baasland siktet for forsettlig grovt bedrageri av 5,5 millioner kroner. Hun nektet straffskyld. Advokaten hennes, Harald Stabell, forhandler senere ned siktelsen til uaktsomt uaktsomt bedrageri.

  2. oktober 2009, blir Bjarte Baasland dømt i Oslo Tingrett. Dommen faller på 4 års fengsel for grovt bedrageri. Senere samme år blir hans erstatningssak mot de utenlandske spillselskapene han spilte bort pengene hos avvist av Oslo Tingrett. Etter rettens mening har saken ikke tilstrekkelig tilknytning til Norge.

  2010: Ertstaningssaken kastes mellom domstolene

  Erstatningssaken blir dominerende i 2010. Lagmannsretten avviser at spillselskapet Centrebet kan saksøkes etter norsk rett, og britiske høyesterett avviser kravene til Bjarte Baasland om erstatning fra spillselskapet Bet 365 som lot han tape titalls millioner av kroner. Spillselskapene har ikke ansvar, slår de britiske dommerne fast. Dette er tunge tilbakeslag for han og hans advokatteam. Siste mulighet flyttes til norsk høyesterett. 13. oktober 2010, bestemmer norsk høyesterett at Centrebet kan saksøkes etter norsk lov i norsk rett. Dermed kan det anlegges erstatningssøksmål for Oslo Tingrett.

  2012: Bodhild Baasland dømmes

  Bodhild Baasland dømmes i 29. mars 2012 til fem måneders fengsel, hvorav fire måneder betinget, for grovt uaktsomt bedrageri. Dette er i tråd med aktors forslag til «deledom» hvor det gjøres en kombinasjon av betinget og ubetinget fengsel. Bodhild Baasland dømmes også til å tilbakebetale 5,5 millioner kroner.

  2013: Bjarte Baasland vs. Bet365 og Centrebet

  Bjarte Baasland prøver igjen å få satt i verk et erstatningssøksmål mot Bet365. På tross av britiske høyesteretts avgjørelse, ønsker han å få gjennomslag i norsk rett for at han kan saksøke Bet365 etter norsk lov. Borgarting lagmannsrett avviser saken 9. oktober. Saken ankes til høyesterett.

  Bjarte Baasland taper samme året også erstatningssaken mot spillselskapet Centrebet i Australia, i følge VG.no.

  2014: Forlik med Centrebet

  I 2014 tar erstatningssakene en uventet vending. Spillselskapet Centrebet trekker seg ut av sakskomplekselt, og inngår forlik med Bjarte Baasland, i følge NRK.no. I følge en pressemelding fra Cebtrebet, skal det ikke ha blitt utbetalt penger til verken Bjarte Baasland selv eller hans kreditorer. Utover det er forliket hemmelig, og ingen av partene kommenterer detlajene ytterligere. Det er dog utvilsomt at penger har skiftet hender på en eller annen måte. Baasland hadde ingenting igjen, og ingenting å tape på å la saken gå i det norske rettssystemet. Selv om det ikke utbetales forlikspenger direkte, kan man ha løst det på andre måter som i praksis går ut på det samme.

  Hvor gikk pengene?

  Bjarte Baaslands første forklaring var at han hadde tapt pengene på investeringer i tjekkiske IT-selskap. Dette var ren løgn, noe han også senere innrømmet i en pressemelding via hans advokater. Han neste forklaring var at han hadde tapt pengene på kunnskapsspill på online casino. Hva som ligger i dette, har vært uklart.

  Bjarte Baasland har vekslet mellom å hevde at han har spilt på odds og poker på nett. 60 millioner kroner på odds eller poker er dog en nesten utenkelig sum penger å tape over tidsrommet Bjarte Baasland spilte i.

  Selv aktive spillere som spiller for store summer, vil ha problemer med å tape så mye, så ofte. Man må nesten gå inn for å tape penger for å få unna nok. Tilbakebetalingsprosenten i både odds og poker er nemlig nokså høy, og begge deler er spill som går over tid, og er begrenset i omfang. Det er ikke nok highroller bord på nettcasinoene til å kunne tape over 1 million kroner i måneden slik Bjarte Baasland implisitt hevder.

  Ikke poker, ikke odds, men spilleautomater på nett

  CasinoTrollet.com kan med sikre kilder i Bet365 avsløre at Bjarte Baasland spilte på spilleautomaten Devil’s Delight. Dette gir også mer mening med tanke på tapet. Selv om spilleautomaten Devil’s Delight har en tilbakebetalingsprosent på 97.6%, så kan man tape mye fort. Maksimal innsats på Devil’s Delight er nemlig 2 000 kroner på mange nettcasino. Med 20 spins i minuttet med hurtigspin blir dette et tap på i snitt 60 000 kroner i timen. Og med autospin blir dette helt overkommelig over tid. Et tap på 60 millioner kroner er dermed også «bare» 1000 timer unna, forutsatt at man spiller maksimal innsats med maksimal hurtighet.

  Hvor mye skylder Bjarte Baasland nå?

  Gjelden til Bjarte Baasland var på det meste 83,8 millioner kroner, i følge Finansavisen. Noe av dette har blitt betalt tilbake gjennom salg av eiendom og verdier til foreldrene biskop Ernst Baasland og Bodhild Baasland. Annet er blitt ettergitt av kreditorer. Annen gjeld nedbetales fortsatt av Ernst Baasland som har trekk i pensjonen på 26 500 kroner, i følge Aftenposten.

  Klaus Borre Klaus Borre

  Jeg er spillspesialist og har skrevet for anmeldelser i flere år. Jeg liker alt som dreier seg om kasinoer og pengespill.